خرید ضایعات لوازم خودرو

با گذشتن زمان قطعات مختلف خودرو مستهلک می شوند و کارایی اولیه ی خود را از دست می دهند. برخی قطعات نیز سالانه نیاز به تعویض دارند و بازگرداندن آن ها به چرخه ی تولید، به همان شکل که هستند اشتباه است زیرا به خودرو صدمه می رسانند. همچنین برخی لوازم هستند که قطعات آن ها بعد از مدتی فرسوده می شوند و به کار نمی آیند. رها کردن این وسایل در طبیعت کار درستی نیست چرا که ضربه های مهلکی به محیط زیست می زند.

از طرفی می توان با فروش لوازم یدکی به مراکزی که آن ها را بازیافت می کنند، آن ها را به چرخه ی استفاده در صنعت و یا دیگر خدمات بازگردانیم. مرکز ضایعات با خرید لوازم یدکی اسقاطی و استفاده از آن ها پس از بازیافت، قدم مهمی در این زمینه برداشته است. این مجموعه تمامی ضایعات از هر نوع مانند ضایعات آلومینیومی، لوازم فرسوده ی خودرو، دستگاه های معیوب، آهن قراضه و دیگر محصولات را خریداری می کند.

فرم درخواست سریع خرید ضایعات

Call Now Button