خرید ضایعات ساختمانی

سالانه با ساخت خانه های جدید و تخریب برخی بنا و همچنین تعمیر ساختمان ها، مقدار زیادی اقلام ساختمانی فرسوده و ضایعات ساختمانی تولید می شود. بسیاری از این مصالح دور ریخته می شوند زیرا دیگر به این صورت قابل بازیافت نیستند. رها کردن آن ها در طبیعت در مناطق مختلف مشکلات زیست محیطی بسیار جدی به بار آورده است و این درحالی است که می توان با خرید اقلام ساختمانی فرسوده و بازیافت آن دوباره از آن ها در صنعت و ساختمان سازی استفاده کرد. این کار بسیار مهم است و میتوان علاوه بر نجات محیط زیست، مواد اولیه ی لازم را تا حدی تامین نمود. مجموعه ی تفکیک سبز در زمینه ی خرید اقلام ساختمانی فرسوده فعالیت می کند و  یا بازیافت این اقلام به شیوه ی درست و اصولی قدم مهمی در این جهت بر می دارد.

شما می توانید جهت فروش ضایعات ساختمانی خود با مرکز ضایعات تماس بگیرید و استعلام قیمت بگیرید .

فرم درخواست سریع خرید ضایعات

Call Now Button