خدمات مرکز ضایعات

اعتماد شما همواره افتخار ماست

آماده همکاری با ارگانها ، شرکتها ، بیمارستانها وکلیه بخشهای دولتی

خریدضایعات لوازم الکترونیکی (رایانه ،کیس ، برد، هارد ، موبایل، تبلت ، پرینتروکارتریج)

تخریب ساختمان وخریدضایعات آن

Call Now Button